DESKIE
DESKIE
We use cookies to improve your browsing experience and show personalized content of our service. By choosing "I Accept", you consent to our use of cookies and other technologies of Deskie.
I Accept
Size daha uygun ve daha iyi hizmet sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. "Kabul Et" düğmesine tıklayarak, çerez kullanımını ve aynı amaç için diğer araçların Deskie tarafından kullanılmalarını onaylamış olursunuz.
Kabul Et
Privacy Policy
Updated on January 16, 2024, effective as of January 16, 2024
Gizlilik Politikası
Son güncelleme tarihi olan 16 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir
This Privacy Policy (“Policy”) applies to Omni Support Systems LP (“Deskie” or “we”), the provider of the Deskie website and the services accessible from the Deskie website (which are referred to herein as the “Deskie Service”).

This Policy explains our information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used.

The Deskie Service is intended for use by businesses. Where The Deskie Service is made available to you as an Agent or User of Deskie through a Deskie Customer, that Customer is the data controller of your Personal Information and you should contact that Customer with questions or requests regarding your Personal Information. Deskie is not responsible for our Customers’ privacy or security practices which may be different from this Privacy Policy.

As used in this Privacy Policy, “Personal Information” means any information that relates to, describes, or could be used to identify an individual, directly or indirectly. Capitalized terms not defined herein (such as Customer, Agent, User and other terms) have the meaning provided in our Terms of Service.

Deskie is the controller of Personal Information described in this Policy, unless otherwise specified.

This Privacy Policy applies only to information that you, as a Deskie Customer, provide to us through the Deskie Service:
  • data collected through the Deskie website, Deskie mobile applications, Deskie social media pages;
  • data collected when you contact us via digital channels, paper forms and in person;
  • data collected through marketing and outreach activities, like surveys, promotions, and etc.

This Privacy Policy does not apply to the following information:
  • Personal Information that Deskie processes on behalf of Deskie Customers;
  • Personal Information about Deskie employees and candidates, or contractors and agents acting in similar roles.

We may update this Privacy Policy from time to time. You are advised to consult this policy regularly for any changes. If any of the changes are unacceptable to you, you should stop interacting with us.
İşbu Gizlilik Politikası ("Politika") belgesi, Deskie web sitesinin ve Deskie web sitesi üzerinden erişilebilen hizmetlerin (bundan böyle "Deskie Hizmetleri" olarak anılacaktır) sağlayıcısı olan Omniplatforma SRL (bundan böyle "Deskie" ve "Biz" olarak anılacaktır) için geçerlidir.

İşbu Politika, bilgi uygulamalarımızı ve bilgilerinizin toplanma ve kullanılma şekliyle ilgili yapabileceğiniz seçimleri açıklamaktadır.

Deskie Hizmetleri kuruluşların kullanımına yöneliktir. Deskie Hizmetleri bir Deskie Hizmetleri Kullanıcısı aracılığıyla Temsilci veya Müşteri olarak kullanımınıza sunulduğu durumlarda, söz konusu Deskie Hizmetleri Kullanıcısı Kişisel Bilgiler'inizin sorumlusudur/denetleyicisidir ve Kişisel Bilgiler'iniz ile ilgili sorularınız veya talepleriniz için bu Deskie Hizmetleri Kullanıcısı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Deskie, Deskie Hizmetleri Kullanıcıları'mızın bu Gizlilik Politikası'ndan farklı olabilecek gizlilik veya güvenlik uygulamalarından sorumlu değildir.

Bu Gizlilik Politikası'nda kullanıldığı şekliyle "Kişisel Bilgiler", doğrudan veya dolaylı olarak bir bireyi tanımlayan veya tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgi anlamına gelir. Burada açıklanmayan büyük harfle yazılmış terimler (Deskie Hizmetleri Kullanıcısı, Temsilci, Müşteri ve diğer benzer terimler) Hizmet Şartları belgemizde belirtilen anlama sahiptir.

Aksi belirtilmediği sürece Deskie, bu Politika'da tanımlanan Kişisel Bilgiler'in denetleyicisidir.

İşbu Gizlilik Politikası, yalnızca bir Deskie Hizmetleri Kullanıcısı olarak Deskie Hizmetleri aracılığıyla bize sağladığınız bilgiler için geçerlidir:
  • Deskie web sitesi, Deskie mobil uygulamaları ve Deskie sosyal medya sayfaları üzerinden toplanan veriler;
  • Dijital kanallar ve/veya kağıt formlar aracılığıyla ve şahsen bizimle iletişime geçtiğinizde toplanan veriler;
  • Anketler, promosyonlar ve benzeri pazarlama ve bilgilendirme faaliyetleri yoluyla toplanan veriler.

İşbu Gizlilik Politikası aşağıdaki bilgiler için geçerli değildir:
  • Deskie'nin Deskie Hizmetleri Kullanıcıları adına işlediği Kişisel Bilgiler;
  • Deskie çalışanları ve adayları veya benzer rollerde hareket eden yükleniciler ve acenteler ile ilgili Kişisel Bilgiler.

Bu Gizlilik Politikası zaman zaman güncellenebilir. Bilgilerin güncelliğinin teyidi için bu Politika'yı düzenli olarak incelemeniz tavsiye edilir. Değişikliklerden herhangi biri işbu Politika'yı sizin için kabul edilemez hale getirirse, bizimle etkileşiminizi sonlandırmalısınız.
Omni Support Systems LP
39/5 Granton Crescent
Edinburgh, EH5 1BN
United Kingdom
[email protected]
Omniplatforma SRL
1018600026497
Bucuresti 90, office 45
Chisinau, MD-2012
Republic of Moldova
[email protected]