DESKIE
DESKIE
We use cookies to improve your browsing experience and show personalized content of our service. By choosing "I Accept", you consent to our use of cookies and other technologies of Deskie.
I Accept
Size daha uygun ve daha iyi hizmet sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. "Kabul Et" düğmesine tıklayarak, çerez kullanımını ve aynı amaç için diğer araçların Deskie tarafından kullanılmalarını onaylamış olursunuz.
Kabul Et
İşlevsellikler ayarlarında temsilci rolleri
Kuralları, şablonları, temsilci durumlarını, çalışma saatlerini vb. yapılandırırken temsilci rollerini dikkate alma olanağını ekledik.
Temsilci rolleri Deskie'de oldukça uzun süredir mevcut ve ek hakların ve erişim seviyelerinin belirlenmesini çok daha kolay hale getirmiştir: artık bunları her temsilci için ayrı ayrı yapılandırmaya gerek yoktur. Öte yandan, diğer servis ayarlarında (kurallar, şablonlar, temsilci durumları vb.) rollerin dikkate alınması mümkün değildi; gerekli mantığı her temsilci için kişisel olarak ayarlamak gerekirdi.

Artık bu eksiklik de giderilmiş oldu: temsilci rollerinin servis ayarlarının tümünde dikkate alınmasını yapılandırmak mümkün. Bu seçeneğin hangi modüllerin ayarlarında belirdiğine daha yakından bakalım.
1. Otomasyon kuralları
Temsilci rollerinin dikkate alınması hem koşullara hem de eylemlere eklenmiştir.

Rolleri belirtme opsiyonlarını bulunduran koşullar:
  • sorumlu (şudur / şu değildir);
  • sorumlu değiştirildi;
  • notta bahsetme ile etiketlediler.

Rolleri belirtme opsiyonlarını bulunduran eylemler:
  • sorumlu olarak ata;
  • sohbeti iliştir.

Başka bir ifade ile, artık hem sorumlu temsilcinin hangi role sahip olduğunu kontrol edebilir hem de destek taleplerinin belirli bir role sahip temsilciler arasında dağıtılmasını yapılandırabilirsiniz, örneğin:
"Sorumlu olarak ata" ve "Sohbeti iliştir" eylemlerinde birden fazla rol belirtirseniz, seçenekler arasında "VEYA" mantıksal operatörü çalışacaktır.

Öte yandan, eylemlerde temsilci durumunu ve rolünü belirtirseniz, bunların arasında "VE" mantıksal operatörü çalışacaktır — böylece durumun dikkate alınması zorunlu hale gelir ve destek talepleri yalnızca belirtilen role sahip ve belirtilen temsilci durumunu kullanan temsilciler arasında dağıtılacaktır.
2. Şablonlar
"Belirli role sahip olan temsilciler" seçeneği sayesinde şablonlara erişim artık daha da esnek bir şekilde yapılandırılabilir.
"Sorumlu olarak ata" eyleminde, tıpkı kurallarda olduğu gibi artık role göre bir seçenek belirlemek mümkün.
3. Temsilci durumları, odak modları, çalışma saatleri
Tüm bu ayarlar artık temsilci rolleri ile ilişkilendirilebilir.
Temsilci durumları
4. Entegrasyonların ve akıllı ipuçlarının belirli role sahip olanlara görüntülenmesi
CRM sistemleri, E-posta pazarlama araçları ve Chart Mogul ile olan entegrasyon ayarlarında artık entegrasyon widgetinin kime görüntüleneceğini belirlerken temsilci rollerini de seçmek mümkün.
Akıllı ipuçları
Araç ipuçları ayarlarında ise tam tersine, ipuçlarının görüntülenmeyeceği rolleri belirtebilirsiniz.